1. งานคัดเลือกพรรณไม้และปลูกต้นไม้

งานคัดเลือกพรรณไม้และปลูกต้นไม้ถือเป็นหัวใจสำคัญของงาน Landscape การคัดเลือกพรรณไม้ต้องสอดคล้องกับรูปแบบของสวนและฟังชั่นการใช้งาน

The selection of varieties of plant and tress planting

The selection of varieties of plant and tress is the key of the landscape. The Selection of plants must be consistent with the style of the garden and its function.

2. งานวัสดุตกแต่งสวน

การคัดเลือกวัสดุตกแต่งสวนจะเน้นที่ความสวยงาม และเข้ากับรูปแบบของสวน วัสดุตกแต่งสวนจะช่วยส่งเสริมให้สวนดูสวยงามยิ่งขึ้น

Garden decoration materials

The selection of gardening materials will focus on beautifulness and see whether it fits with the style of the garden. Gardening materials will help to make the garden look more beautiful.

3. งานระบบสาธารณูปโภค

ได้แก่ งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง, งานระบบรดน้ำอัตโนมัติ, งานระบบระบายน้ำ และงานปรับระดับบริเวณ

Utility works

are including lighting systems, automatic watering systems, drainage systems, and the level adjustment.

4. งานสถาปัตยกรรมภูมิทัศน์

การก่อสร้างงาน Hardscape ต้องคำนึงถึงความคงทนแข็งแรง ความสวยงาม และการเก็บรายละเอียดต่างๆ ของงาน

Landscape architecture

For the construction of the Hardscape, it must take the durability, beauty and detail of the job into account.

5. งานบ่อน้ำ / บ่อปลา/ น้ำตกและน้ำพุ

การก่อสร้างงานน้ำ ต้องคำนึงถึงระบบกรองและระบบหมุนเวียนน้ำที่ดี

Water wells / fish ponds, waterfalls, and fountains

The construction of water works requires a good filtration and recirculation system.

6. งานระแนงไม้

ได้แก่ พื้นไม้ระแนง ซุ้มไม้ระแนง ศาลาไม้ ระแนงบังตา หลังคาไม้ตกแต่ง และเก้าอี้ไม้

Wooden lath works

are including lath floors, laths bowers, wooden pavilions, cross lath, wooden decorative roof, and wooden chairs

7. ให้คำปรึกษาและบริการด้านสวนฮวงจุ้ย

Feng Shui consultancy service