“ ไม้งาม ” เกิดขึ้นจากความร่วมมือของผู้มีประสบการณ์ด้านการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์  และผู้ที่มีความรู้ด้านศาสตร์ “ ฮวงจุ้ย ” (Feng Shui)

“Maai Ngam” has been founded from the collaboration of the group of people who are experienced in landscape design and interest in flora and “Feng Shui”.