เกี่ยวกับเรา

“บริการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและการปรับปรุงภูมิทัศน์”

บริการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและการปรับปรุงภูมิทัศน์
Consultant service in landscape design

 

“ไม้งาม” เกิดขึ้นจากความร่วมมือของผู้มีประสบการณ์ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสนใจในเรื่องพรรณไม้ศาสตร์ “ฮวงจุ้ย” (Feng Shui)
“Maai Ngam” has been founded from the collaboration of the group of people who are experienced in landscape design and interest in flora and “Feng Shui”.

บริษัทพร้อมให้คำแนะนำและทำความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการออกแบบและปรับภูมิทัศน์
The company is ready to give advice and understand what customers so that the demand of landscape design will be responded.

ภูมิสถาปัตยกรรม / Landscape Architecture

 ภูมิทัศน์แนวนอน หรือ “Hardscape” ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ หมายถึง การทำงานเกี่ยวกับโครงสร้างเช่น งานปูน งานสถาปัตยกรรม
“Hardscape” in landscape design means the structural works such as cement works and architectural works

 • งานบ่อน้ำปลา, น้ำพุ, สระน้ำล้น, ผนังล้น, น้ำตก, หินธรรมชาติ เป็นองค์ประกอบสำคัญของงานทำสวน เพราะมีส่วนทำให้บรรยากาศเย็นและชุ่มชื่น
 • Fish pond, fountain, overflow pool, waterfall wall, waterfall, and natural rocks are the main elements of gardening because they build the greenery and fresh atmosphere.
 • งานพื้นไม้ระแนง /ศาลา / เก้าอี้ไม้
 • Lath floor/Pavilion/wooden chair
 • งานออกแบบและจัดหาพรรณไม้ สำหรับสวนลูกค้า
 • Design and flora provident for customers’ garden
 • งานระบบภูมิทัศน์ ได้แก่ ระบบรดน้ำอัตโนมัติ, ระบบแสงสว่าง, ระบบน้ำและระบายน้ำ, ปรับระดับ
 • Landscape systems: automatic watering system, lighting system, water, and drainage system, grading
 • งานดูแลรักษาสวน ได้แก่ งานตัดต้นไม้ขนาดใหญ่, ตัดหญ้า, ตัดพืช, รดน้ำ, ปุ๋ย, การเปลี่ยนเปลือกไม้, การควบคุมศัตรูพืช
 • Gardening works: cutting big tree, mowing, watering, weed removing, watering, fertilizing, bark changing, weed control
 • งานตกแต่งสวน ได้แก่ งานประติมากรรม, ไม้เทียม, หญ้าเทียม, กรวดตกแต่ง, ทางเดินเท้า, ตุ๊กตาตกแต่ง, โคมไฟประดับ, กระถาง, เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง, ของตกแต่งสวน (Props)
 • Garden decoration: sculpture, artificial wood, artificial grass, pebbles, pavement, doll decoration, garden lamp, plant pot, outdoor furniture, and props
 • การตกแต่งสวนเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยในการทำให้สวนดูสมบูรณ์แบบมากขึ้น องค์ประกอบเป็นแบบที่สมบูรณ์แบบ ต้องทำความเข้าใจกับอารมณ์ของสวนสีลวดลายและพื้นผิวของวัสดุที่ใช้ การตกแต่งเครื่องประดับของสวนจะชั่งน้ำหนัก ความงามและความเข้ากันได้เป็นหลัก
 • Garden decoration is another work to fulfill the garden. With perfect composition, we must understand the emotion of pattern and material surface. Garden decoration requires considering mainly on beauty and harmony.

MAAI NGAM

GALLERY ALBUM

MAAI NGAM

บริการของเรา / Our Services

การออกแบบสวนตะวันตกขนาดเล็กและสวนบอนไซ, สวนหลังคา, สวนหิน, สวนหย่อมสมุนไพร, สวนสมุนไพร, สวนภูมิทัศน์, สวนสาธารณะ, สวนน้ำและป่า เป็นต้น

Design of small western garden and bonsai garden, rooftop garden, rock garden, small herbal garden, herbal garden, landscape garden, public park, water and forestry park

ข้อเสนอแนะสวนที่สร้างแรงบันดาลใจให้สอดคล้องกับภูมิประเทศและรูปทรงของแผ่นดิน

Suggestion about the garden giving inspiration and harmonizing with landscape and land shape

สร้างความสมดุลระหว่างหยินกับหยางในสวนเพื่อความมีชีวิตชีวาและสามัคคี

Balance between Yin and Yang in the garden for liveliness and harmony

การวางแผนอย่างมืออาชีพสำหรับเส้นทางน้ำ (ลำธาร บ่อ น้ำตก ฯลฯ ) เพื่อความโชคดีและความมั่งคั่ง

Professional planning for water ways (canal, pond, waterfall, etc.) for luck and prosperity.

สนใจติดต่อเราเบอร์โทรศัพท์ : 086 415 9624

บริการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและการปรับปรุงภูมิทัศน์

086 415 9624

info.maaingam@gmail.com

@maaingam